ผลบอลไทยลีกวันนี้ล่าสุดlovebet 0lus

ฝรั่งเศสติดตั้ง "ไก่" ตัวใหม่บนยอด "นอเทรอดาม"

เจ้าหน้าที่ติดตั้งไก่บอกทิศทางลมตัวใหม่นี้ ทำจากทองแดงคุณภาพสูง และได้รับการพรมน้ำมนต์จาก “โลรองต์ อูลริช” อาร์คบิชอปแห่งปารีส ในการประกอบพิธีติดตั้งไก่ตัวใหม่บนยอดอาสนวิหารนอเทรอดามในกรุงปารีสของฝรั่งเศส เมื่อเช้าวันเสาร์ ภายในไก่ตัวใหม่ ยังมีโบราณวัตถุทางศาสนาและแผ่นหนังจารึกชื่อคนงาน ตลอดจนผู้บริจาคและผู้อุปถัมภ์ ก่อนจะยกขึ้นไปติดตั้งบนส่วนยอดของอาสนวิหารนอเทรอดามแห่งนี้ สภาพอากาศวันนี้! มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุม ส่งผล เหนือ - อีสาน – กลาง...